Ανακοίνωση Αναβολής Μαθήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο κ. Παπαπολυβίου θα διδάξει διαδικτυακά για το Κυπριακό στις 11 Ιουνίου 2022, ώρες 10.00 με 13.00 και 15.00 με 18.00.

3ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Μάιος 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437

2ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Μάιος 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – ΜΑΪΟΣ 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – ΜΑΪΟΣ 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437

Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος “Τοπική Ιστορία: Πολιτική, Οικονομία, Κοινωνία και Εκπαίδευση”

Ανακοίνωση για το μάθημα “Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία”

Το μάθημα της 20ης Μαρτίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων του διδάσκοντος, Βλάση Βλασίδη. Θα αναπληρωθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου μαζί με τις κανονικές διαλέξεις του μαθήματος. Επομένως το πρόγραμμα θα είναι Κυριακή 11.00-13.00 και 15.00-19.00 στο σύνδεσμο του zoom.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022 (1η και 2η Ειδίκευση)

Αναρτήθηκαν τα Ωρολόγια Προγράμματα των δυο ειδικεύσεων για το

εαρινό εξάμηνο 2021-2022: https://history.eled.uowm.gr/?page_id=8599

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022