4ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Ιούλιος 2022

ZOOM URL: https://zoom.us/j/655951437

3ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Ιούλιος 2022

ZOOM URL: https://zoom.us/j/655951437

2ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Ιούλιος 2022

ZOOM URL: https://zoom.us/j/655951437

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ZOOM URL: https://zoom.us/j/655951437

Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με τη διευθύντρια του ΠΜΣ αναφορικά με τις διπλωματικές εργασίες

Σας ενημερώνουμε ότι η ενημερωτική συνάντηση με τη διευθύντρια του ΠΜΣ αναφορικά με τις διπλωματικές εργασίες θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου, 18:00-20:00, μέσω του συνδέσμου της 2ης ειδίκευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022-2023

Δημοσίευση σε ΦΕΚ τ.Β’ 2570/25-05-2022 (Τροποποίηση)