ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ – ΔΙΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ WORKSHOP «ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σας προσκαλούμε στο Διατμηματικό – Διϊδρυματικό Workshop «Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: Από τη Θράκη στη Δυτική Μακεδονία» που οργανώνουν  το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Ερευνών – Π.Ε.Κ.  ΤΗΜΕΝΟΣ, Π.Δ.Μ., το Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, το Π.Δ.Μ. Εργαστήριο Τεχνολογίας, Έρευνας & Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, Δ.Π.Θ. και το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΡΑΚΗ στις Εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Τοπικής Ιστορίας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας την Πέμπτη, 19 Μαΐου 17:00-20:00 και την Παρασκευή 20 Μαΐου, 9:30-13:10.

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Workshop

Διαδικτυακή μετάδοση:

ZOOM Meeting ID: 941 8771 6101
ZOOM URL: https://zoom.us/j/94187716101

 

Ανακοίνωση προς τους διδάσκοντες/διδάσκουσες

Ανακοίνωση Αναβολής Μαθήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο κ. Παπαπολυβίου θα διδάξει διαδικτυακά για το Κυπριακό στις 11 Ιουνίου 2022, ώρες 10.00 με 13.00 και 15.00 με 18.00.

3ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Μάιος 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437

2ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Μάιος 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – ΜΑΪΟΣ 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – ΜΑΪΟΣ 2022

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Μέσω του συστήματος ΖΟΟΜ: https://zoom.us/j/655951437

Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος “Τοπική Ιστορία: Πολιτική, Οικονομία, Κοινωνία και Εκπαίδευση”

Ανακοίνωση για το μάθημα “Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία”

Το μάθημα της 20ης Μαρτίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων του διδάσκοντος, Βλάση Βλασίδη. Θα αναπληρωθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου μαζί με τις κανονικές διαλέξεις του μαθήματος. Επομένως το πρόγραμμα θα είναι Κυριακή 11.00-13.00 και 15.00-19.00 στο σύνδεσμο του zoom.