Επικοινωνία

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Ηλιάδου – Τάχου Σοφία
Καθηγήτρια Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: siliadou@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55013
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Σαχινίδης Βασίλειος
Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: vsachinidis@uowm.gr
Ώρες συνεργασίας: ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ 12:00 – 14:00
Τηλ: +30 23850 55001
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Τεχνική Υποστήριξη:

Σεμερτσίδης Γεώργιος
Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
e-mail: gsemer@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55059, +30 24610 56595
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα