• eClass
 • eUniversity
 • Library
 • DSpace
 • HEAL-Link
 • ΜΟ.ΔΙ.Π.
 • Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία

  Διπλωματικές Εργασίες

  1. Όψεις βιωσιμότητας  του ιστορικού τοπίου στο αστικό περιβάλλον της Καστοριάς μέσα από τα ιχνογραφήματα παιδιών δημοτικού
  2. Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων από την Κιουτάχεια: πρόνοια, εκπαίδευση, συσσωμάτωση στο πλαίσιο του νεοελληνικού κράτους. Η περίπτωση της Φλώρινας
  3. Η αστική αποκατάσταση των Μοναστηριωτών προσφύγων στο Δήμο Φλώρινας: οι πολιτικές της Κοινωνικής Πρόνοιας-Προστασίας καθώς και της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής ενσωμάτωσής τους
  4. “Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους σχετικά με την ελληνική (Ρωμαίικη) μειονότητα της Κωνσταντινούπολης την περίοδο 1963-1966, μέσα από τα αρχεία των Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων”
  5. “Οι τουρκόφωνοι Πόντιοι της περιοχής Βαθυλάκου. Οι σχέσεις με τους υπόλοιπους πρόσφυγες και τους γηγενείς (1922-1974)”
  6. Η Εθνική Αντίσταση στο Νομό Αχαΐας: Ερευνητικές και Διδακτικές προσεγγίσεις
  7. Ενσυναίσθηση και πολυπρισματικότητα : δυο ιστορικές έννοιες σε τροχιά σύγκρουσης και μια απόπειρα σύνθεσης
  8. Ο Πόλεμος Χ. Παπαμάρκου – Π. Οικονόμου για τα συγγράμματά τους
  9. Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός – γλωσσική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μέσα από την αλληλογραφία των Δημήτρη Γληνού, Αλέξανδρου Δελμούζου και Μανόλη Τριανταφυλλίδη (1910-1926)
  10. Το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων μέσα από τον ελληνικό τύπο (1843-1844). Συνολική επισκόπηση-παράμετροι-προεκτάσεις
  11. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στην ελληνοβλαχική κοινότητα της Βλάστης από το β’ μισό του δεκάτου ενάτου αιώνα μέχρι και τον εικοστό αιώνα
  12. Ιστορική θεώρηση των βιβλιοθηκών της πόλης της Φλώρινας
  13. Η συνοίκηση της Κόζιανης
  14. Η συμβολή του comic στην ιστορική εκπαίδευση: Διερεύνηση της ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης και της ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας με διδακτική αξιοποίηση του ιστορικού comic
  15. Παιδικά βιβλία ιστορίας: Καταγραφή, Έρευνα και συμβολή τους στην ιστορική κατανόηση
  16. Διερευνώντας την Τοπική Ιστορία μέσα από τα μάτια των παιδιών του σήμερα: Μια πρόταση για την Εκπαίδευση του Ενεργού Παγκόσμιου Πολίτη
  17. “Αυτόπτης Μάρτυς”. Το Φωτογραφικό και Κινηματογραφικό Τμήμα του Γαλλικού Στρατού και οι Αιχμάλωτοι Πολέμου στο Μακεδονικό Μέτωπο (1915-1919), μέσα από τη μελέτη του φωτογραφικού αρχείου της Βιβλιοθήκης Πολυμέσων Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Μ.Α.Ρ.) του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας
  18. Ανάπτυξη της Ιστορικής Σκέψης των Μαθητών της Ε΄- Στ΄ Δημοτικού με Αξιοποίηση Εργαλείων Web2.0. Η Περίπτωση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Φλώρινα
  19. Ο Βενιζελισμός και ο Αντιβενιζελισμός μέσα από τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Καστορία»:1920-1926
  20. “Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού τοπικής ιστορίας για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων Φλώρινας”
  21. Ιστορική εκπαίδευση και κινηματογράφος. Μια διδακτική πρόταση σε σχέση με  ταινίες που  αναφέρονται στον εμφύλιο πόλεμο
  22. Ο ριζοσπαστισμός στο χώρο της παιδαγωγικής: από το Γληνό στην Κριτική Θεωρία
  23. Ιστορικές διαστάσεις της παιδικής ηλικίας στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Διακριτική παρουσία ή εκκωφαντική απουσία;
  24. Λαϊκός πολιτισμός και κατανόηση του παρελθόντος για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας: διδακτικές εφαρμογές στη λαογραφική συλλογή του ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης»
  25. Ιστορικά μοναστήρια ακριτικής επαρχίας Πωγωνίου Ηπείρου
  26. Αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στο Ζαγόρι (Ιωαννίνων) 1943-1944
  27. Όψεις της πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο της “εαμοκρατίας”, Νοέμβριος 1944-Μάρτιος 1945
  28. Από την Όλυμπο Καρπάθου στα Πλατανάκια Σερρών. Έμμεσες ομοιότητες και μορφοκλασματική αυτό-ομοιότητα
  29. Ιστορία και τοπική ιστορία στο Νηπιαγωγείο. Θεωρητικά ζητήματα, μεθοδολογικά ερωτήματα και πρακτική εφαρμογή
  30. Αντιλήψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιοποίηση ιστορικών χώρων, μνημείων και μουσείων στο μάθημα της ιστορίας: ποιοτική έρευνα
  31. Η δράση των αξιωματικών στη Δυτική Μακεδονίας την περίοδο της Κατοχής μέσα από τα αρχεία της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων (Υ.Σ.Α.)
  32. Μαρτυρίες και πηγές για την εισβολή του βουλγαρικού στρατού στη Φλώρινα (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1944)