Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Απόφ. Γεν. Συνέλευσης 365/21-10-2020)

 

  1. Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια ΠΜΣ
  2. Ανδρέας Ανδρέου, Καθηγητής
  3. Ελένη Γρίβα, Καθηγήτρια
  4. Κωνσταντίνος Κασβίκης, Επίκουρος Καθηγητής
  5. Στεργιανή Γκιαούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ορισμός Διευθυντή και ανασυγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής