ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023

Το Συντονιστικό του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής” παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής σας στο Π.Μ.Σ. ως τις 19 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15.00.

 

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια Σ. Ηλιάδου

 

Σχετικό Έγγραφο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023