Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με τη διευθύντρια του ΠΜΣ αναφορικά με τις διπλωματικές εργασίες

Σας ενημερώνουμε ότι η ενημερωτική συνάντηση με τη διευθύντρια του ΠΜΣ αναφορικά με τις διπλωματικές εργασίες θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου, 18:00-20:00, μέσω του συνδέσμου της 2ης ειδίκευσης.