Ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας και η Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Σύγχρονες Ερμηνείες

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά:

Στη σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Facebook: https://www.facebook.com/uowm.gr/live_videos/

Στο κανάλι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο YouTube:
10 Απριλίου: https://youtu.be/CCZqd2Y8bNg
11 Απριλίου: https://youtu.be/2GVptcow330

Στο κανάλι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον ΔΙΑΥΛΟ: https://diavlos.grnet.gr/event/e1917