ΗΜΕΡΙΔΑ «Πτυχές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και δυτικομακεδονικές διαθλάσεις τους»

ΗΜΕΡΙΔΑ

 «Πτυχές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και δυτικομακεδονικές διαθλάσεις τους»

Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2019

Επιστημονική συνάντηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ιστορίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Πανεπιστημίου Κύπρου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ