Αλλαγές ωρολογίου προγράμματος

Αλλαγές ωρολογίου προγράμματος

  1. Τα μαθήματα του κ. Φωτιάδη της 16 και 17 Ιανουαρίου 2016 μεταφέρονται για την 20 και 21 Φεβρουαρίου 2016 τις ίδιες ώρες.
  2. Οι παρουσιάσεις εργασιών του μαθήματος του κ. Κασβίκη της 23 και 24 Ιανουαρίου 2016 θα γίνουν την 22 Ιανουαρίου 2016 (ώρες 16:00-22:00) και 23 Ιανουαρίου 2016 (ώρες 10:00-15:00).

Ανακοίνωση – Κατάθεση Εργασιών

Σε λειτουργία το FORUM του Π.Μ.Σ.

Σε λειτουργία τέθηκε το FORUM του Π.Μ.Σ. στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://hlhrt-forum.eled.uowm.gr/

Για να συμμετέχετε πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό, ο οποίος μετά την επιβεβαίωση από εσάς μέσω email, θα ενεργοποιηθεί κατόπιν ελέγχου από τον διαχειριστή του συστήματος.

Ανακοίνωση Μαθήματος κ. Κόκκινου

Ανακοίνωση Μαθήματος κ. Κασβίκη

Ανακοίνωση Μαθήματος κ. Μιχαηλίδη

Αριστείδου απάντηση στην επιστολή

Αντιδήμαρχος Αριστείδου

Ανακοίνωση Μαθήματος κ. Μιχαηλίδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ. Μιχαηλίδη