ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2017-18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗΣ

Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1917»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-1950»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2018

Ανακοίνωση μαθήματα ΠΜΣ Ιστορίας

Ανακοίνωση πραγματοποίησης μαθήματος κ. Δορδανά

Παράταση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου – Χειμερινό 2016-17

Παράταση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου