Επιστροφή σε Σπουδές

Προτεινόμενη Θεματολογία Διπλωματικών Εργασιών

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

 

Email επικοινωνίας

1 Σχολικές αυλές συμπερίληψης  και έμφυλα στερεότυπα. Στεργιανή Γκιαούρη stellagiaouri@gmail.com
2 Ιστορική εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα  από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και το 1940. Τρύφων Μαυροπαλιάς tmavropalias@uowm.gr
3 Η αναπηρία στην αρχαία ελληνική και περίοδο. Τρύφων Μαυροπαλιάς tmavropalias@uowm.gr
4 Ο μετασχηματισμός της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, δια μέσω των σχετικών νόμων: 1143/1981, 1566/1985, & 3699/2008. Τρύφων Μαυροπαλιάς tmavropalias@uowm.gr
5 Βιώματα και εμπειρίες Ελλήνων του Πόντου και διάδοση της συλλογικής μνήμης μέσω συλλόγων στη Δυτική Μακεδονία. Γεωργία Παπανδρέου zeaperha@gmail.com
6 Χώρος και ενδείξεις συλλογικής μνήμης και λήθης στα Βαλκάνια. Γεωργία Παπανδρέου zeaperha@gmail.com
7 Επίμαχα και τραυματικά ζητήματα στην ιστορική εκπαίδευση. Μια πρόταση μουσειοπαιδαγωγικής προσέγγισης για το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και για το Μουσείο Ναζιστικής Θηριωδίας Διστόμου. Γεωργία Παπανδρέου zeaperha@gmail.com
8 Αντίποινα και μαζικές σφαγές. Ανώγεια 1944 – 2021: Όψεις συγκρότησης της τραυματικής μνήμης. Γεωργία Παπανδρέου zeaperha@gmail.com
9 Η Προφορική Ιστορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως διαδικασία προσέγγισης του Ιστορικού Παρελθόντος: Όρια και Προοπτικές. Κυριακή Φαρδή kyrfardi@gmail.com
10 Επιστημονική Σκέψη και Διδασκαλία της Ιστορίας. Μελέτη στα Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας και των Δυτικών Χωρών από το 2000 έως σήμερα. Κυριακή Φαρδή kyrfardi@gmail.com
11 Η Ψηφιακή Έρευνα στις ιστοσελίδες Μουσείων ως εκπαιδευτική διαδικασία προσέγγισης του Ιστορικού Παρελθόντος στο Δημοτικό Σχολείο. Κυριακή Φαρδή kyrfardi@gmail.com
12 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Διδασκαλία της

Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο: Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης, εκπαιδευτικές προτάσεις και προοπτικές.

Κυριακή Φαρδή kyrfardi@gmail.com
13 Ιστορία των ασθενειών / της υγείας σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας ή/και σχολικά εγχειρίδια. Απούσα ή παρούσα και με ποιον τρόπο; Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
14 Προσέγγιση επίμαχων και τραυματικών ζητημάτων σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας ή/και σχολικά εγχειρίδια. Διερεύνηση και προτάσεις αξιοποίησης του εικαστικού-ερευνητικού πρότζεκτ «Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος» της Άρτεμης Αλκαλάη. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
15 Ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας ή/και σχολικά εγχειρίδια. Επιδιώξεις και προτάσεις-εφαρμογές. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
16 Μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής-ενταξιακής εκπαίδευσης. Από τη θεωρία (μέθοδοι, σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας, σχολικά εγχειρίδια) στις εφαρμογές. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
17 Διδασκαλία της Ιστορίας σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών Ιστορίας. Προβλέψεις και εφαρμογές. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
18 Αξιοποίηση πολυτροπικού υλικού και Νέων Τεχνολογιών σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας. Δυνατότητες και εφαρμογές. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
19 Αξιοποίηση δευτερογενών ιστορικών εννοιών σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών ή/και σχολικά εγχειρίδια. Συμπλήρωμα ή δομικό εργαλείο; Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
20 Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις και ζητήματα πολύγλωσσων τάξεων σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας ή/και σχολικά βιβλία. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
21 Δημόσιες χρήσεις και διδακτική αξιοποίηση μνημείων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μελέτες περίπτωσης. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
22 Μια απόπειρα ταξινόμησης και ευρετηρίασης του ανέκδοτου αρχείου του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών (1937-1946). Αντωνία Χαρίση xarisi.antonia@gmail.com
23 Η πολιτική αντιμετώπιση των πολιτικών προσφύγων του Εμφυλίου Πολέμου. Η περίπτωση των Σλαβόφωνων. Επιστροφές και Αποκλεισμοί. Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

24 Μεταξική περίοδος και Σλαβόφωνοι. Αποτυπώσεις των διεργασιών καταστολής και αφομοίωσης στον τύπο της Φλώρινας. Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

25 Μεταξική περίοδος και Σλαβόφωνοι. Αποτυπώσεις των διεργασιών καταστολής και αφομοίωσης στον τύπο της Καστοριάς. Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

26 Μεταξική περίοδος και Σλαβόφωνοι. Αποτυπώσεις των διεργασιών καταστολής και αφομοίωσης στον τύπο της Πέλλας. Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

27 Μεταξική περίοδος και Σλαβόφωνοι. Αποτυπώσεις των διεργασιών καταστολής και αφομοίωσης στον τύπο της Κοζάνης. Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

28 Μνημονικοί τόποι του Εμφυλίου Πολέμου. (Διερεύνηση κατά χωρική περίπτωση, Δυτική Μακεδονία, ή άλλες περιοχές της Ελλάδας). Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

29 Ιστορία και Δημόσια Ιστορία. Αποτυπώσεις του ιστορικού λόγου στα σχολικά εγχειρίδια. (έρευνα κατά περίπτωση ενδιαφέροντος, πρόσωπα, ήρωες, διεργασίες, εικονογράφηση). Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

30 Σλαβόφωνοι πολιτικοί εξόριστοι και κρατούμενοι (Ακροναυπλία, Μακρόνησος, Άι  Στράτης κ.λπ.). Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

31 Όψεις συγκρότησης της πολιτισμικής μνήμης στη δημόσια σφαίρα. Διερεύνηση Κατά περίπτωση. Α.Π. Ανδρέου

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

siliadou@uowm.gr

32 Σύγχρονη τέχνη και παιδαγωγική της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια κριτική προσέγγιση του δημόσιου και του εκπαιδευτικού  προγράμματος της documenta 14 «Μαθαίνοντας από την Αθήνα». Ευγενία Αλεξάκη eugeniaalexaki@yahoo.gr
33 Μνημεία στον δημόσιο χώρο και ο κοινωνικός τους ρόλος. Παραδείγματα δημόσιων καλλιτεχνικών δράσεων και παρεμβάσεων σε μνημεία που συνδέονται με τη δουλεία, την αποικιοκρατία, τη βία και τον ρατσισμό. Ευγενία Αλεξάκη eugeniaalexaki@yahoo.gr
34 Μνημεία, γλυπτά και σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης: η περίπτωση του Νταχάου, τα «ξεχασμένα» θύματα και το φαινόμενο του σκοτεινού τουρισμού. Ευγενία Αλεξάκη eugeniaalexaki@yahoo.gr
35 Η «παιδαγωγική της φρίκης» και η αξιοποίηση κινηματογραφικών ταινιών στη διδασκαλία της Ιστορίας. Έλλη Λεμονίδου elli.lemonidou@gmail.com
36 Η συμβολή του κινηματογράφου στη διδασκαλία της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας της δεκαετίας του 1960: Το ενδεικτικό παράδειγμα της ταινίας Υπάρχει και φιλότιμο. Έλλη Λεμονίδου elli.lemonidou@gmail.com
37 Μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό – Η συμβολή του κινηματογράφου στη διδασκαλία ενός τραυματικού ιστορικού ζητήματος. Έλλη Λεμονίδου elli.lemonidou@gmail.com
38 Τα ρουμανικά εκπαιδευτήρια στο επίκεντρο των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας. Αναστασία Ταναμπάση

 

anastasiatanampasi@gmail.com
39 H μεταρρύθμιση στη μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη και η πρόσληψή της από τους αποδέκτες της. Κωστής Τσιούμης ktsioumi@edlit.auth.gr
40 Η εκπαιδευτική πολιτικής για τη μειονότητα της Θράκης κατά την περίοδο 1960-1974. Κωστής Τσιούμης ktsioumi@edlit.auth.gr
41 Η διαχείριση της  νεολαίας των σλαβόφωνων και η εκπαίδευσή της 1950-1967. Πρακτικές διαχείρισης. Κωστής Τσιούμης ktsioumi@edlit.auth.gr
42 Κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και διαπολιτισμική πολιτική στην Ελλάδα. Δυναμικές Ανάπτυξης 1990-2020. Κωστής Τσιούμης ktsioumi@edlit.auth.gr
43 Εορτές και τελετές στην Ελλάδα: περίοδος βασιλείας Γεωργίου Α΄. Παναγιώτης Κιμουρτζής kimourtzis@rhodes.aegean.gr
44 Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η ελληνική κοινωνία: η διαδικασία αλληλοκατανόησης. Παναγιώτης Κιμουρτζής kimourtzis@rhodes.aegean.gr
45 Βασίλισσα Αμαλία: απόψεις για εκπαίδευση, την θρησκεία, την γυναίκα, την κοινωνία. Παναγιώτης Κιμουρτζής kimourtzis@rhodes.aegean.gr
46 Ο εορτασμός της Γ΄ Σεπτεμβρίου κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνος. Παναγιώτης Κιμουρτζής kimourtzis@rhodes.aegean.gr
47 Οι υπουργοί Παιδείας κατά την Οθωνική βασιλεία. Παναγιώτης Κιμουρτζής kimourtzis@rhodes.aegean.gr
48 Μαθητικά έντυπα του Κολλεγίου Αθηνών στην περίοδο του μεσοπολέμου. Γιάννης Μπέτσας impetsas@eled.auth.gr
49 Η Ριζάρειος εκκλησιαστική σχολή στις αρχές του 20ου αι.. Γιάννης Μπέτσας impetsas@eled.auth.gr
50 Η ιδιωτική εκπαίδευση στο πρώτο μισό του 20ου αι. Θεσμικό πλαίσιο και δημόσιος λόγος. Γιάννης Μπέτσας impetsas@eled.auth.gr
51 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1913/17 και οι πολιτικές που επιχειρεί να εφαρμόσει. Αθανάσιος Καραφύλλης akarafil@eled.duth.gr
52  Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1964 και οι πολιτικές που επιχειρεί να εφαρμόσει. Αθανάσιος Καραφύλλης akarafil@eled.duth.gr
53 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1976 και οι πολιτικές που επιχειρεί να εφαρμόσει. Αθανάσιος Καραφύλλης akarafil@eled.duth.gr
54 Τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Γλώσσας του Γυμνασίου και οι «επιδιώξεις» τους. Αθανάσιος Καραφύλλης akarafil@eled.duth.gr
55 Τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Ιστορίας στις Β΄ και Γ΄  τάξεις του Γυμνασίου και οι «επιδιώξεις» τους. Αθανάσιος Καραφύλλης akarafil@eled.duth.gr
56 Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Δασκάλων ή Καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης) στην Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Αθανάσιος Καραφύλλης akarafil@eled.duth.gr
57 Όψεις της δεκαετίας του ΄40 στη Μακεδονία. Στράτος Δορδανάς dordanas@uom.gr
58 Η Μακεδονία κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918). Στράτος Δορδανάς dordanas@uom.gr
59 “Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών”: Πρακτικές κοινωνικού ελέγχου από το καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967. Στράτος Δορδανάς dordanas@uom.gr
60 Πολιτικοί πρόσφυγες του Εμφυλίου Πολέμου: η μνήμη του επαναπατρισμού. Στράτος Δορδανάς dordanas@uom.gr
61 “Επαγγελματίες κινηματίες”: Πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις του ελληνικού Μεσοπολέμου. Στράτος Δορδανάς dordanas@uom.gr
62 Ατομικές διαδρομές των τουρκόφωνων προσφύγων στη Μακεδονία (1922-1949). Στράτος Δορδανάς dordanas@uom.gr
63 Ο υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης και η εκπαιδευτική του πολιτική. Βασίλης Φούκας vfoukas@edlit.auth.gr
64 Οι «χάρτινες» μεταρρυθμίσεις (1877 – 1913): Ιστορικο-συγκριτική προσέγγιση. Βασίλης Φούκας vfoukas@edlit.auth.gr
65 Οι προτάσεις των υπουργών Παιδείας για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση κατά τον 19ο αιώνα. Βασίλης Φούκας vfoukas@edlit.auth.gr
66 Οι προτάσεις των υπουργών Παιδείας για τη μέση εκπαίδευση κατά τον 19ο αιώνα. Βασίλης Φούκας vfoukas@edlit.auth.gr
67 Η συμμετοχή και ο ρόλος των παιδαγωγών στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική του 19ου αιώνα. Βασίλης Φούκας vfoukas@edlit.auth.gr
68 Ο αντίκτυπος της κυπριακής εξέγερσης των Οκτωβριανών του 1931 στον ελληνικό Τύπο και στον αντιβενιζελισμό της εποχής. Πέτρος Παπαπολυβίου ppplb@ucy.ac.cy
69 Το Κυπριακό ως εθνική διεκδίκηση στην εποχή του Εμφυλίου: Η οπτική της  εφημερίδας “Ριζοσπάστης” (1945-1947). Πέτρος Παπαπολυβίου ppplb@ucy.ac.cy
70 Διαθλάσεις του αγώνα της ΕΟΚΑ στον αθηναϊκό Τύπο (1955-1959): Οι “κυπριακές” επιφυλλίδες της εφημερίδας “Ελευθερία”. Πέτρος Παπαπολυβίου ppplb@ucy.ac.cy
71 Το Κυπριακό ως θέμα εισβολής & κατοχής στους πρώτους μήνες της Μεταπολίτευσης: Η οπτική της  εφημερίδας “Ριζοσπάστης” (1974-1975). Πέτρος Παπαπολυβίου ppplb@ucy.ac.cy
72 Η εικόνα της Αλβανίας και της Γιουγκοσλαβίας μέσα από τον Τύπο της Φλώρινας και της Καστοριάς στην πρώτη φάση του Ψυχρού Πολέμου (1947-1960). Βλάσης Βλασίδης vvlasidis@uom.gr
73 Η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή μέσα από τον Τύπο της Δυτικής Μακεδονίας (1919-1922). Βλάσης Βλασίδης vvlasidis@uom.gr
74 Η μετανάστευση από τη Φλώρινα προς την Αυστραλία (1945-1974). Βλάσης Βλασίδης vvlasidis@uom.gr
75 Η στάση των μέσων ενημέρωσης των Σκοπίων (Νόβα Μακεντόνια, Radio Skopje) προς την Ελλάδα (1945-1967). Βλάσης Βλασίδης vvlasidis@uom.gr

Download: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μεγέθος Γραμματοσειρας