Επιστροφή σε Σπουδές

Προτεινόμενη Θεματολογία Διπλωματικών Εργασιών

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

 

Email επικοινωνίας

1 Σχολικές αυλές συμπερίληψης  και έμφυλα στερεότυπα. Στεργιανή Γκιαούρη stellagiaouri@gmail.com

 

2 Ιστορική εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα  κατά το πρώτο μισό διάστημα του 20ου αιώνα. Τρύφων Μαυροπαλιάς tmavropalias@uowm.gr

 

3 Η αναπηρία στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή περίοδο. Τρύφων Μαυροπαλιάς tmavropalias@uowm.gr

 

4 Ο μετασχηματισμός της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, δια μέσω των σχετικών νόμων: 1143/1981, 1566/1985, & 3699/2008. Τρύφων Μαυροπαλιάς tmavropalias@uowm.gr

 

 

5 Βιώματα και εμπειρίες Ελλήνων του Πόντου και διάδοση της συλλογικής μνήμης μέσω συλλόγων στη Δυτική Μακεδονία. Παπανδρέου Γεωργία zeaperha@gmail.com

 

6 Χώρος και ενδείξεις συλλογικής μνήμης και λήθης στα Βαλκάνια. Παπανδρέου Γεωργία zeaperha@gmail.com

 

7 Επίμαχα και τραυματικά ζητήματα στην ιστορική εκπαίδευση. Μια πρόταση μουσειοπαιδαγωγικής προσέγγισης για το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης και για το Μουσείο Ναζιστικής Θηριωδίας Διστόμου. Παπανδρέου Γεωργία

 

zeaperha@gmail.com

 

8 Αντίποινα και μαζικές σφαγές. Ανώγεια 1944 – 2021: Όψεις συγκρότησης της τραυματικής μνήμης. Παπανδρέου Γεωργία zeaperha@gmail.com

 

9 Η Προφορική Ιστορία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως διαδικασία προσέγγισης του Ιστορικού Παρελθόντος: Όρια και Προοπτικές. Κυριακή Φαρδή kyrfardi@gmail.com

 

10 Επιστημονική Σκέψη και Διδασκαλία της Ιστορίας. Μελέτη στα Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας και των Δυτικών Χωρών από το 2000 έως σήμερα. Κυριακή Φαρδή kyrfardi@gmail.com

 

11 Η Ψηφιακή Έρευνα στις ιστοσελίδες Μουσείων ως εκπαιδευτική διαδικασία προσέγγισης του Ιστορικού Παρελθόντος στο Δημοτικό Σχολείο. Κυριακή Φαρδή kyrfardi@gmail.com

 

12 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Διδασκαλία της

Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο: Διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης, εκπαιδευτικές προτάσεις και προοπτικές.

Κυριακή Φαρδή kyrfardi@gmail.com

 

13 Ιστορία των ασθενειών / της υγείας σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας ή/και σχολικά εγχειρίδια. Απούσα ή παρούσα και με ποιον τρόπο; Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
14 Προσέγγιση επίμαχων και τραυματικών ζητημάτων σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας ή/και σχολικά εγχειρίδια. Διερεύνηση και προτάσεις αξιοποίησης του εικαστικού-ερευνητικού πρότζεκτ «Έλληνες Εβραίοι επιζώντες του Ολοκαυτώματος» της Άρτεμης Αλκαλάη. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
15 Ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας ή/και σχολικά εγχειρίδια. Επιδιώξεις και προτάσεις-εφαρμογές. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
16 Μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής-ενταξιακής εκπαίδευσης. Από τη θεωρία (μέθοδοι, σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας, σχολικά εγχειρίδια) στις εφαρμογές. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
17 Διδασκαλία της Ιστορίας σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών Ιστορίας. Προβλέψεις και εφαρμογές. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
18 Αξιοποίηση πολυτροπικού υλικού και Νέων Τεχνολογιών σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας. Δυνατότητες και εφαρμογές. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
19 Αξιοποίηση δευτερογενών ιστορικών εννοιών σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών ή/και σχολικά εγχειρίδια. Συμπλήρωμα ή δομικό εργαλείο; Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
20 Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις και ζητήματα πολύγλωσσων τάξεων σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών Ιστορίας ή/και σχολικά βιβλία. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
21 Δημόσιες χρήσεις και διδακτική αξιοποίηση μνημείων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μελέτες περίπτωσης. Παναγιώτης Γατσωτής gatsotis@gmail.com
22 Μια απόπειρα ταξινόμησης και ευρετηρίασης του ανέκδοτου αρχείου του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών (1937-1946). Αντωνία Χαρίση xarisi.antonia@gmail.com
23 Η πολιτική αντιμετώπιση των πολιτικών προσφύγων του Εμφυλίου Πολέμου. Η περίπτωση των Σλαβόφωνων. Επιστροφές και Αποκλεισμοί. Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

 

24 Μεταξική περίοδος και Σλαβόφωνοι. Αποτυπώσεις των διεργασιών καταστολής και αφομοίωσης στον τύπο της Φλώρινας. Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

25 Μεταξική περίοδος και Σλαβόφωνοι. Αποτυπώσεις των διεργασιών καταστολής και αφομοίωσης στον τύπο της Καστοριάς. Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

26 Μεταξική περίοδος και Σλαβόφωνοι. Αποτυπώσεις των διεργασιών καταστολής και αφομοίωσης στον τύπο της Πέλλας. Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

27 Μεταξική περίοδος και Σλαβόφωνοι. Αποτυπώσεις των διεργασιών καταστολής και αφομοίωσης στον τύπο της Κοζάνης. Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

28 Μνημονικοί τόποι του Εμφυλίου Πολέμου. (Διερεύνηση κατά χωρική περίπτωση, Δυτική Μακεδονία, ή αλλες περιοχές της Ελλάδας). Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

29 Ιστορία και Δημόσια Ιστορία. Αποτυπώσεις του ιστορικού λόγου στα σχολικά εγχειρίδια. (έρευνα κατά περίπτωση ενδιαφέροντος, πρόσωπα, ήρωες, διεργασίες, εικονογράφηση). Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

30 Σλαβόφωνοι πολιτικοί εξόριστοι και κρατούμενοι (Ακροναυπλία, Μακρόνησος, Άι  Στράτης κ.λπ.). Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

31 Όψεις συγκρότησης της πολιτισμικής μνήμης στη δημόσια σφαίρα. Διερεύνηση Κατά περίπτωση. Α.Π. Ανδρέου –

Σ. Ηλιάδου-Τάχου

aandreou@uowm.gr

 

siliadou@uowm.gr

32 Σύγχρονη τέχνη και παιδαγωγική της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια κριτική προσέγγιση του δημόσιου και του εκπαιδευτικού  προγράμματος της documenta 14 «Μαθαίνοντας από την Αθήνα». Ευγενία Αλεξάκη eugeniaalexaki@yahoo.gr
33 Μνημεία στον δημόσιο χώρο και ο κοινωνικός τους ρόλος. Παραδείγματα δημόσιων καλλιτεχνικών δράσεων και παρεμβάσεων σε μνημεία που συνδέονται με τη δουλεία, την αποικιοκρατία, τη βία και τον ρατσισμό. Ευγενία Αλεξάκη eugeniaalexaki@yahoo.gr
34 Μνημεία, γλυπτά και σύγχρονες καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης: η περίπτωση του Νταχάου, τα «ξεχασμένα» θύματα και το φαινόμενο του σκοτεινού τουρισμού. Ευγενία Αλεξάκη eugeniaalexaki@yahoo.gr
35 Η «παιδαγωγική της φρίκης» και η αξιοποίηση κινηματογραφικών ταινιών στη διδασκαλία της Ιστορίας. Έλλη Λεμονίδου elli.lemonidou@gmail.com
36 Η συμβολή του κινηματογράφου στη διδασκαλία της κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας της δεκαετίας του 1960: Το ενδεικτικό παράδειγμα της ταινίας Υπάρχει και φιλότιμο. Έλλη Λεμονίδου elli.lemonidou@gmail.com
37 Μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό – Η συμβολή του κινηματογράφου στη διδασκαλία ενός τραυματικού ιστορικού ζητήματος. Έλλη Λεμονίδου elli.lemonidou@gmail.com
38 Τα ρουμανικά εκπαιδευτήρια στο επίκεντρο των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας. Αναστασία Ταναμπάση

 

anastasiatanampasi@gmail.com
39 H μεταρρύθμιση στη μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη και η πρόσληψή της από τους αποδέκτες της. Κωστής Τσιούμης ktsioumi@edlit.auth.gr
40 Η εκπαιδευτική πολιτικής για τη μειονότητα της Θράκης κατά την περίοδο 1960-1974. Κωστής Τσιούμης ktsioumi@edlit.auth.gr
41 Η διαχείριση της  νεολαίας των σλαβόφωνων και η εκπαίδευσή της 1950-1967. Πρακτικές διαχείρισης. Κωστής Τσιούμης ktsioumi@edlit.auth.gr
42 Κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και διαπολιτισμική πολιτική στην Ελλάδα. Δυναμικές Ανάπτυξης 1990-2020. Κωστής Τσιούμης ktsioumi@edlit.auth.gr

Download: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μεγέθος Γραμματοσειρας