Επιστροφή σε Σπουδές

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ZOOM: https://uowm.zoom.us/j/8949212161

Για την σύνδεση στην αίθουσα του ZOOM απαιτείται η χρήση του Pascode που σας έχει αποσταλεί με email.

Μεγέθος Γραμματοσειρας