Επιστροφή σε Διοίκηση

Συντονιστική Επιτροπή

ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Απόφ. Γεν. Συνέλευσης 289/29-4-2015)

 

  1. Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Διευθύντρια ΠΜΣ
  2. Ανδρέας Ανδρέου
  3. Κωνσταντίνος Κασβίκης
  4. Γιάννης Μπέτσας
Μεγέθος Γραμματοσειρας