Επικοινωνία

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Ηλιάδου – Τάχου Σοφία
Καθηγήτρια Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: siliadou@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55013
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Μελίσσας Λάζαρος
Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: lmelissas@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55111
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Τεχνική Υποστήριξη:

Σεμερτσίδης Γεώργιος
Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
e-mail: gsemer@uowm.gr
Ώρες συνεργασίας: 08:30 – 13:00
Τηλ: +30 23850 55059
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Μεγέθος Γραμματοσειρας