Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Μέσω του συστήματος ZOOM

ΖΟΟΜ ID: 655 951 437

ΖΟΟΜ URLhttps://uowm.zoom.us/j/655951437

Ο Πόλεμος της Ανεξαρτησίας και η Συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους. Σύγχρονες Ερμηνείες

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά:

Στη σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Facebook: https://www.facebook.com/uowm.gr/live_videos/

Στο κανάλι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο YouTube:
10 Απριλίου: https://youtu.be/CCZqd2Y8bNg
11 Απριλίου: https://youtu.be/2GVptcow330

Στο κανάλι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον ΔΙΑΥΛΟ: https://diavlos.grnet.gr/event/e1917

 

Histoires nationales et narrations minoritaires à l’École / National Histories and Minority Narratives at School

Histoires nationales et narrations minoritaires à l’École
National Histories and Minority Narratives at School

15 mars 2021 – 15 March 2021
9h00.- 15h30 / 9 am – 3.30 pm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Β’ ΔΟΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρουσίασης Συλλογικού Έργου

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών 10 & 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Μέσω του συστήματος ZOOM

ΖΟΟΜ ID: 655 951 437

ΖΟΟΜ URL: https://uowm.zoom.us/j/655951437

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Μέσω του συστήματος ZOOM

ΖΟΟΜ ID: 655 951 437

ΖΟΟΜ URL: https://uowm.zoom.us/j/655951437

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Μέσω του συστήματος ZOOM

ΖΟΟΜ ID: 655 951 437

ΖΟΟΜ URL: https://uowm.zoom.us/j/655951437

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 [Ορθή Επανάληψη]

ΖΟΟΜ: https://uowm.zoom.us/j/655951437

Μεγέθος Γραμματοσειρας