ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναστολής Λειτουργίας του ΠΜΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ «Πτυχές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και δυτικομακεδονικές διαθλάσεις τους»

ΗΜΕΡΙΔΑ

 «Πτυχές της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και δυτικομακεδονικές διαθλάσεις τους»

Πέμπτη, 6 Ιουνίου, 2019

Επιστημονική συνάντηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ιστορίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Πανεπιστημίου Κύπρου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2018-19

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2018-19

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Παράταση Υποβολής Ατήσεων Υποψηφιότητας

Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών ΠΜΣ των Ελληνικών ΑΕΙ

Μεγέθος Γραμματοσειρας