ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2022-2023

ZOOM URL: https://zoom.us/j/99272711147

ZOOM ID:  992 7271 1147

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 2022-2023

ZOOM URL: https://zoom.us/j/96812761339

ZOOM ID:  968 1276 1339

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023

Το Συντονιστικό του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής” παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής σας στο Π.Μ.Σ. ως τις 19 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15.00.

 

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια Σ. Ηλιάδου

 

Σχετικό Έγγραφο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023

4ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Ιούλιος 2022

ZOOM URL: https://zoom.us/j/655951437

3ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Ιούλιος 2022

ZOOM URL: https://zoom.us/j/655951437

2ο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Παρουσιάσων Διπλωματικών Εργασιών – Ιούλιος 2022

ZOOM URL: https://zoom.us/j/655951437

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ZOOM URL: https://zoom.us/j/655951437

Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με τη διευθύντρια του ΠΜΣ αναφορικά με τις διπλωματικές εργασίες

Σας ενημερώνουμε ότι η ενημερωτική συνάντηση με τη διευθύντρια του ΠΜΣ αναφορικά με τις διπλωματικές εργασίες θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου, 18:00-20:00, μέσω του συνδέσμου της 2ης ειδίκευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022