ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021-2022

Το Συντονιστικό του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής” παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής σας στο Π.Μ.Σ. ως τις 12 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15.00.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια Σ. Ηλιάδου-Τάχου

Μεγέθος Γραμματοσειρας