Δήλωση θεματικού Πεδίου και μαθημάτων επιλογής [Β’ εξάμηνο]

Οι φοιτητές του β΄ εξαμήνου να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έγγραφο και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά.

 

Λήψη αρχείου: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ-ΜΑΘ. ΕΠΙΙΛΟΓΗΣ