Αλλαγές ωρολογίου προγράμματος

Αλλαγές ωρολογίου προγράμματος

  1. Τα μαθήματα του κ. Φωτιάδη της 16 και 17 Ιανουαρίου 2016 μεταφέρονται για την 20 και 21 Φεβρουαρίου 2016 τις ίδιες ώρες.
  2. Οι παρουσιάσεις εργασιών του μαθήματος του κ. Κασβίκη της 23 και 24 Ιανουαρίου 2016 θα γίνουν την 22 Ιανουαρίου 2016 (ώρες 16:00-22:00) και 23 Ιανουαρίου 2016 (ώρες 10:00-15:00).