ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι οι εργασίες των φοιτητών της Κατεύθυνσης «Ιστορία» του Π.Μ.Σ. «Ιστορία, Τοπική Ιστορία: Έρευνα και Διδακτική» και συγκεκριμένα του μαθήματος «Το Μακεδονικό Ζήτημα» θα παρουσιαστούν το Σάββατο στις 9 Μαϊου.

Σ.Ηλιάδου-Τάχου Επ.Υπεύθυνη Π.Μ.Σ.