Μάιος 2016 archive

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016-2017

Ανακοίνωση Παράδοσης Εργασιών κας Ηλιάδου

Ανακοίνωση Παράδοσης Εργασιών κας Ηλιάδου

Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016  είναι εφικτή η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.  και χρησιμοποιώντας τους ιδρυματικούς σας κωδικούς που έχετε λάβει από τις …

Continue reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ