Μηνιαίο αρχείο: Ιούνιος 2015

Ιούν 10 2015

Παράταση Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου Μεταπτυχιακών Τμημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Παράταση Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου Μεταπτυχιακών Τμημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015