Μάιος 2015 archive

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ. Μαλανδράκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ. Μαλανδράκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Αν. Καθηγήτρια Σ. Ηλιάδου-Τάχου Επ.Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ. «Ιστορία, Τοπική Ιστορία: ‘Έρευνα και Διδακτική» επιθυμεί να ευχαριστήσει δημόσια  για την πρόθυμη  συμμετοχή τους, μετά από πρόσκληση, στο μάθημα «Το Μακεδονικό Ζήτημα», τους εξής αξιόλογους συναδέλφους και ερευνητές: Βλάση Βλασίδη, Αν.Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιάκωβο Μιχαηλίδη, Αν.Καθηγητή του Α.Π.Θ. Αθανάσιο Καλλιανιώτη, διδάκτορα, ερευνητή Ανδρέα Αθανασιάδη, συγγραφέα, …

Continue reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι οι εργασίες των φοιτητών της Κατεύθυνσης «Ιστορία» του Π.Μ.Σ. «Ιστορία, Τοπική Ιστορία: Έρευνα και Διδακτική» και συγκεκριμένα του μαθήματος «Το Μακεδονικό Ζήτημα» θα παρουσιαστούν το Σάββατο στις 9 Μαϊου. Σ.Ηλιάδου-Τάχου Επ.Υπεύθυνη Π.Μ.Σ.